KAVEL 015 |   FLORIADE EXPO 14 april t/m 9 oktober 2022

image not found

Kavel 015

<   Mede mogelijk gemaakt door

Business Centre Treeport B.V.

De boomteeltsector in Noord-Brabant en de Belgische Noorderkempen kent een rijke geschiedenis en is cruciaal voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de regio.

Door ketengerichte samenwerking beoogt de Treeportregio, met Zundert als bloeiend centrum, een sterke marktpositie in Europa, een toonaangevende positie in branchegerelateerde kennis, onderwijs, innovatie en hoogwaardige arbeid, een economische evenwichtige groei en een sterk netwerk van ondernemers en bedrijven.

Bedrijventerrein Business Centre Treeport (BCT) sluit daar naadloos op aan. We ontwikkelen gefaseerd ca. 62 hectare aan hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein op de grens van Nederland en België; een project dat cruciaal is voor de doorontwikkeling van de boomteeltbusiness in de regio. De centrale ligging maakt het BCT tot een logistiek knooppunt, waar bedrijven samen werken aan win-winsituaties voor de groene branche.

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van bedrijventerrein Business Centre Treeport. We wekken onze eigen energie op doormiddel van windturbines en zonneparken. Al met al is dit al goed voor een opbrengst van meer dan 20 MWh/jaar. Ecologische verbindingszones maken het bedrijventerrein daarnaast leefbaar en vriendelijk om te verblijven.

ECOLOGISCHE VERBINDING
Het BCT wordt ecologisch en duurzaam ingericht dat aansluit op de diverse bestaande opgaven. Er komt een waterrijke inrichting met een balans in het grondwaterverbruik en grondwatergebruik, irrigatie, infiltratie en anti-verdroging, waterzuivering en gescheiden systemen. We behouden en ontwikkelen bos, water en groenelementen ten gunste van natuurkwaliteiten in de ecologische (grensoverschrijdende) structuren. Aandacht voor autochtoon basismateriaal t.b.v. biotoopbeheer en ontwikkeling gebiedseigen levensgemeenschappen van planten en dieren.

DUURZAME BRANDSTOFFEN
Duurzame mobiliteit betekent langdurige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossingen voor alle vervoersuitdagingen van bedrijven en individuen. BCT onderscheidt zich door de continue focus op – en drang naar – duurzame ontwikkeling van onze diensten en relaties. Zo is BCT voorloper op het gebied van de uitrol van een netwerk duurzame brandstoffen, zoals LNG, CNG+ (Hoogcalorisch) , Waterstof ( H2O) en HVO.

BCT TREEHUB COLD STORE BV
In 2022 zijn de eerste boomkwekerijproducten opgeslagen in de BCT Treehub Cold Store BV. Het nieuwe koelhuis op het Business Centre Treeport, is voorzien van de allernieuwste en milieuvriendelijke CO2-centrale. Ook het magazijnbeheer zal optimaal zijn met behulp van digitalisering op maat. Alle koelcellen zijn voorzien van de modernste meet- en regeltechniek, zodat nauwkeurige koeling tot 0,1°C gewaarborgd kan worden en de kwaliteit van veld tot aan de afzet behouden blijft. Een prachtig gebouw van bijna 10.000 m2 oppervlakte met 22 koelcellen en 10 laaddocks. Een deel van de opgebouwde koelcellen zijn voorzien van inrij-stellingen voor totaal 4.000 palletplaatsen; daarnaast zijn er 7 cellen speciaal voor plantgoed op bijvoorbeeld grote ferropallets of exportkisten.

GREEN EDUCATION CENTRE
De ontwikkeling en opzet van het Excellence & Experience Centre staat voor 2022 op de agenda. In het E&E Centre komen laboratoria om toegepast onderzoek te doen en is ruimte voor onderwijs, educatie, promotie en innovatie. Het is belangrijk om de wereld te laten zien hoe waardevol het werk is dat we doen. Het is ook belangrijk om dit aan studenten mee te geven, zodat zij een passie voor het vakgebied kunnen ontwikkelen. Vanuit het E&E Centre faciliteren we de ontwikkeling van innovatieve ideeën, om de boomkweeksector prominent op de Europese kaart te zetten.

Kortom: Business Centre Treeport B.V. heeft alles in huis om de boomteeltbusiness op de grens van Nederland en België een krachtige boost te geven en klaar te stomen voor een groene toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid, innovatie en kwaliteit centraal staan.

Klik hier en bekijk meer video's op ons youtube kanaal.

 

Kavel 015 wordt mogelijk gemaakt door: